Jak korzystać z mapy?

Zapraszamy do zapoznania się z nową formą prezentacji zadań inwestycyjnych objętych Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych do roku 2015 (WPIK), przyjętym przez Radę Ministrów 05.11.2013 r.

 

 

Dane dostępne są do przeglądania na Interaktywnej Mapie Linii Kolejowych (MILK), w zakładce "Inwestycje", w karcie: "WPIK" (patrz ramka obok).

Mapa, po włączeniu trybu interaktywnego  i po kliknięciu w dany projekt/projekty umożliwia wyświetlenie tabeli z podstawowymi danymi danego zadania inwestycyjnego. 


Opisy tekstowe wszystkich prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów można znaleźć w zakładce Inwestycje.  

Copyright 2018 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.