POIiŚ 7.1-18

POIiŚ 7.1-18 "Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)"


ZOBACZ GALERIĘ

Inwestycja realizowana w ramach etapu I modernizacji linii kolejowej nr 8 (łącząca Warszawę z Krakowem przez Radom) podzielona została na dwie fazy.

Faza 2 inwestycji została zakończona w 2008 roku i polegała na modernizacji ponad ośmiokilometrowego odcinka torów między stacją Warszawa Zachodnia i Warszawa Okęcie, w trakcie której powstały dwa nowe przystanki osobowe - Warszawa Aleje Jerozolimskie i Warszawa Żwirki i Wigury. Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport.

Dopiero realizacja Fazy 3 (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko) inwestycji pozwoliła na stworzenie sprawnego połączenia kolejowego z warszawskim lotniskiem. Roboty budowlane rozpoczęły się 17 listopada 2009 r., a pozwolenie na użytkowanie dla inwestycji uzyskaliśmy w dniu 18 maja 2012 r. Na podziemnej stacji powstał wyspowy peron o długości użytkowej 150 metrów, umożliwiający obsługę dwóch pociągów. Linia na przeważającej długości (1183 m) przebiega w tunelu na głębokości do 5 metrów. W trakcie tego etapu inwestycji przebudowano również przystanek osobowy Warszawa Służewiec.

BUDOWA POŁĄCZENIA NA LOTNISKO CHOPINA (OD PRZYSTANKU OSOBOWEGO WARSZAWA SŁUŻEWIEC) OBJĘŁA: 

 • budowę dwutorowej łącznicy o długości prawie 2 km, od przystanku osobowego Warszawa Służewiec do stacji Warszawa Lotnisko Chopina wraz z budową infrastruktury technicznej umożliwiającej bezpieczne prowadzenie ruchu pociągów;
 • kompleksową modernizację nawierzchni kolejowej toru nr 1 linii nr 8 na odcinku od przystanku osobowego Warszawa Służewiec do stacji Warszawa Okęcie;
 • budowę podstacji trakcyjnej i nastawni dysponującej „OKL”;
 • wykończenie i wyposażenie obiektu przeznaczonego na stację kolejową Warszawa Lotnisko Chopina;
 • przebudowę przystanku osobowego Warszawa Służewiec;
 • budowę obiektów i wykonanie wszystkich instalacji umożliwiających eksploatację nowego i modernizowanego połączenia kolejowego.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU

 • 271 482 451,15 PLN 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ 

 • 202 824 671,82 PLN 

EFEKTY INWESTYCJI:

 • poprawa dostępności do Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina dla osób rozpoczynających, bądź kontynuujących podróż z centrum stolicy, poprzez stworzenie alternatywnego dla komunikacji drogowej połączenia komunikacyjnego kolejowego,
 • poprawa komfortu podróży dla osób z obszaru całej Polski, poprzez stworzenie bezpośredniego połączenia portu lotniczego z dworcem kolejowym Warszawa Centralna, na którym zatrzymują się pociągi ekspresowe i pospieszne w relacjach łączących stolicę ze wszystkimi ważniejszymi miastami kraju,
 • poprawa jakości obsługi przewozów pasażerskich, poprzez stworzenie bezpośredniego połączenia kolejowego do portu lotniczego (integracja przewozów kolejowych z innymi systemami transportowymi).

DODATKOWE INFORMACJE:

 • maksymalna częstotliwość kursowania pociągów z i do stacji Warszawa Lotnisko Chopina – 6 par pociągów na godzinę;
 • szacunkowy czas przejazdu ze stacji Warszawa Centralna do stacji docelowej – około 20 minut;
 • ogółem w trakcie prac budowlanych wydobyto ok. 200 000 m3 mas ziemnych (równowartość 15 tys. ciężarówek), zużyto 50 000 m3 betonu oraz 9 200 ton stali.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

 • 2007 – 2013, w tym robót budowlanych 2009 – 2013.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Copyright 2018 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.