POIiŚ 5.1-6

POIiŚ 5.1-6 "Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty" - Faza II


ZOBACZ GALERIĘ

ZAKRES PROJEKTU

 • Zaprojektowanie i wykonanie LCS Skierniewice w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty” (zadanie P3),
 • Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu drogi krajowej Nr 72 Rawa Mazowiecka – Łódź z torami linii kolejowej Nr 1 Warszawa Centralna – Katowice w miejscowości Rogów. (zadanie P4),
 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R na odcinku Miedniewice  - Koluszki w km 61,350 – km 104.918 linii nr 1 i Koluszki – Łódź Widzew w km 26,400 – 7,200 linii nr 17 w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty” (zadanie PC).

CELE PROJEKTU

 • Zmniejszenie liczby skrzyżowań i przejść w jednym poziomie,
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji infrastruktury kolejowej,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu pociągów poprzez wykorzystanie nowoczesnego systemu sterowania ruchem.
 • Podniesienie jakości przewozów i zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej,
 • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przyległych,
 • Poprawa stanu środowiska,
 • Zoptymalizowanie wykorzystania stacji Skierniewice,
 • Rozwój technologiczny poprzez wdrożenie systemu ERTMS,
 • Zrealizowanie wskazanych dla tego Projektu celów POIiŚ.

KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU

 • 235 081 781,44 PLN

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

 • 110 594 966,97 PLN

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

 • 2015 - 2018


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 Copyright 2017 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.