POIiŚ 5.1-6

POIiŚ 5.1-6 "Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty" - Faza II


ZOBACZ GALERIĘ


ZAKRES PROJEKTU

 • Zaprojektowanie i wykonanie Lokalnego Centrum Sterowania  w Skierniewicach w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty” (zadanie P3),
 • Zaprojektowanie i wykonanie systemu ERTMS/ETCS poziom 2/GSM-R na odcinku Miedniewice  - Koluszki w km 61,350 – km 104.918 linii nr 1 i Koluszki – Łódź Widzew w km 26,400 – 7,200 linii nr 17 w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot C – pozostałe roboty” (zadanie PC),
 • „Zaprojektowanie i zabudowa półsprzęgu interfejsu po stronie istniejących urządzeń sterowania ruchem kolejowym produkcji Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., zainstalowanych na odcinku Warszawa Zachodnia – Koluszki w km 3,900 – 104,918 linii nr 1 i Koluszki – Łódź Widzew w km 26,400 – 7,200 linii nr 17 oraz adaptacja tych urządzeń do współpracy z urządzeniami ERTMS/ETCS poziom 2 i zapewnienie zgodności z protokołem Euroradio+/Subset098.” Zaprojektowanie i zabudowa półsprzęgu interfejsu, adaptacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym do współpracy z urządzeniami ERTMS/ECTS poziom 2 i zapewnienie zgodności z protokołem Euroradio+/Subset098 zainstalowanych dla samoczynnej blokady liniowej typu EAC-95 na szlaku: Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów – Radziwiłłów – Miedniewice oraz dla urządzeń stacyjnych typu E z nakładką komputerową MOR-1, zainstalowanych na posterunku odgałęźnym Łódź Andrzejów.

 CELE PROJEKTU

 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji infrastruktury kolejowej,
 • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w ruchu pociągów poprzez wykorzystanie nowoczesnego systemu sterowania ruchem,
 • Podniesienie jakości przewozów i zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej,
 • Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej terenów przyległych,
 • Poprawa stanu środowiska,
 • Zoptymalizowanie wykorzystania stacji Skierniewice,
 • Rozwój technologiczny poprzez wdrożenie systemu ERTMS,
 • Zrealizowanie wskazanych dla tego Projektu celów POIiŚ.

 KOSZT CAŁKOWITY PROJEKTU

 • 235 081 781,44 PLN

 WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z UNII EUROPEJSKIEJ

 • 110 594 966,97 PLN

 CZAS REALIZACJI PROJEKTU

 • 2015 - 2018

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Copyright 2018 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.