Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko


Mechanizm do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących 
z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
(wg daty podpisania umowy)
 Copyright 2018 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.