Fundusz „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF)Copyright 2017 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.