REGIONALNE PROGRAMY OPERACYJNE (RPO)

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji realizuje działania, w zakresie modernizacji linii kolejowych, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 jest najważniejszym instrumentem polityki rozwoju regionów dla nowej perspektywy finansowej.

Celem nadrzędnym RPO jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności komunikacyjnej województw.

W ramach RPO modernizowane będą linie kolejowe położone na obszarze 11 województw, tj.: małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Copyright 2017 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.