Fundusz „Łącząc Europę”

Fundusz „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF)

 

O programie:

Instrument „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) to nowy instrument finansowy, który zastąpił dotychczasowy program TEN-T. Wspiera rozwój trzech obszarów – sieci transportowej, energetycznej oraz telekomunikacyjnej. Unia Europejska przeznaczyła w swoim budżecie na ten cel odrębną pulę środków finansowych. Fundusze te będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 na inwestycje dotyczące budowy i modernizacji infrastruktury w dziedzinie transportu, energetyki i telekomunikacji.

Cele:

Instrument „Łącząc Europę” ma przyczynić się do zrównoważonego wzrostu. Ten z kolei będzie sprzyjał integracji społeczeństwa poprzez tworzenie nowoczesnych sieci transeuropejskich o wysokiej wydajności. Taka inicjatywa przyniesie korzyść całej Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno wzrostu konkurencyjności, jak również spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. Dodatkową wartością będzie stworzenie środowiska bardziej sprzyjającego inwestycjom prywatnym i publicznym, poprzez połączenie ich środków finansowych oraz bezpośredniego wsparcia Unii Europejskiej. Wyniki będą mierzone ilością inwestycji publicznych i prywatnych, zaangażowanych w projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania. Fundusz ma również pomóc państwom unijnym w osiągnięciu celów tzw. 20-20-20, wyznaczonych w Strategii Europa 2020, tj.:

  • ograniczenia emisji CO2 co najmniej o 20 proc. w porównaniu z poziomem z 1990 r.,
  • zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do całkowitego zużycia energii o 20 proc.,
  • zwiększenia efektywności użycia energii o 20 proc.


Budżet:

Dostępna pula środków na inwestycje w sektorze transportu wynosi 26,25 mld EUR, z czego 11,3 mld EUR przenosi się z Funduszu Spójności. Środki zostaną rozdysponowane w ramach konkursów CEF.


Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor.
Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.

Copyright 2017 © PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.